Beiratkozás

csoportok-tn

2015.szeptember 1-től kötelező 3 éves kortól az óvoda. Minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek óvodai jogviszonyban kell állnia valamelyik óvodával, ellenkező esetben az államkincstár megvonja a szülőktől a családi pótlékot és bírságot szab ki. A gyermekek óvodai jogviszonyát oktatási azonosító szerint és a Központi Információs Rendszer (KIR) szerint ellenőrzik. Amennyiben nincs a 3 éves korú gyermeknek oktatási azonosító száma és nem található e rendszer szerint egyik magyarországi óvodában sem,akkor felszólítják a szülőt, hogy tegye meg illetve szankciókat szabnak. Nagyon fontos ezért, hogy minél előbb beiratkozzanak egy óvodába a gyermekek, hiszen ma Magyarországon több 3 éves kisgyermek van, mint férőhely az intézményekben. A gyorsaság a legfontosabb.

A beiratkozás az óvoda megtekintése és a szülők személyes tájékoztatása után történik. Intézményünkben a beiratkozás folyamatos, amíg megtelnek a csoportok. A hozzánk járó bölcsisek és testvérek előnyt élveznek. Egy csoportba 15 gyermeknél többet nem veszünk fel. Szabad férőhely esetén év közben is veszünk fel gyermeket.

Vonatkozó jogszabály:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1.§(6):a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá kiemelt: a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

1.§(1) 2015. szeptember 1-jétől:8.§(2)
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt....”
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő óvodai nevelésben is teljesíthető.

házirend közzétételi lista pedagógiai program szmsz
házirend közzétételi lista pedagógiai program szmsz