Óvodai beiratkozás

beiratkKözlemény a 2015/2016. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

2015. szeptember 1-től kötelező 3 éves kortól az óvoda. Minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek óvodai jogviszonyban kell állnia valamelyik óvodával - melynek teljesítéséért a szülő felelős - ellenkező esetben az államkincstár megvonja a szülőktől a családi pótlékot és bírságot szab ki. A gyermekek óvodai jogviszonyát oktatási azonosító szerint és a Központi Információs Rendszer (KIR) szerint ellenőrzik. Amennyiben nincs a 3 éves korú gyermeknek oktatási azonosító száma és nem található e rendszer szerint egyik magyarországi óvodában sem, akkor felszólítják a szülőt, hogy tegye meg illetve szankciókat szabnak. Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Nagyon fontos ezért, hogy minél előbb beiratkozzanak egy óvodába a gyermekek, hiszen ma Magyarországon több 3 éves kisgyermek van, mint férőhely az intézményekben.

A beiratkozás az óvoda megtekintése és a szülők személyes tájékoztatása után történik. Intézményünkben a beiratkozás folyamatos, amíg megtelnek a csoportok. A hozzánk járó bölcsisek és testvérek előnyt élveznek. Egy csoportba 15 gyermeknél többet nem veszünk fel. Szabad férőhely esetén év közben is veszünk fel gyermeket. Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2015/2016. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A nevelési év 2015. szeptember 1-től – 2016. augusztus 31-ig tart.

Állami óvodába járó gyermekek szülei, figyelem!

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram